Hekimler Deprem Bölgesi Sağlık Sorunlarını Açıkladı !

Hekimler Deprem Bölgesi Sağlık Sorunlarını Açıkladı !

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası,

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, deprem bölgesi sağlık sorunlarını açıkladı. 

Deprem Bölgesi Sağlık Sorunları Devam Ediyor ; Bağışıklama ve Aşılamada Organizasyon Sorunları Var

Masa, Deprem Bültenlerinin 11’incisinde; bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına karşın kamu otoritesinin önlemleri hâlâ almadığı, sağlık kurumlarının depremden etkilenmemesi gereken binalara sahip olması gerektiği, sorumlularla ilgili hukuki sürecin takipçisi olunacağı, birinci basamağın sağlık hizmetleri açısından öneminin özellikle afet zamanında ortaya çıktığı, ülkede birinci basamağın yeniden düzenlenmesi gerektiği gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.  TTB internet sitesinden kamuoyuna sunulan bültende en dikkat çeken başlıklar şöyle: “Birinci basamakta sağlık emekçileri ve yurttaşlar ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bağışıklama ve aşılamanın organizasyon sorunları devam etmektedir. Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler alınmamıştır. Tetanos, kuduz ve çocukluk çağı aşılarına ihtiyaç vardır. Bölgenin bazı yerlerinde uyuz gözlemlenmiştir. Çadır kentler, kurallarına uygun bir şekilde kurulmamıştır. Bölgenin kırsal kesimlerinde elektrik ve suyu olmayan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Buralarda temizlik ve barınmada ihtiyaç devam etmektedir. Kronik hastalığı bulunan yurttaşlar, tedavilerine devam edememektedir.”

Deprem bölgesindeki sağlık sorunlarını Türk Tabipler Birliği kriz masası açıkladı.

Fincancı: Sağlık Emekçileri Dönüşümlü Çalışmalı

Bölgede görev yapan sağlık emekçilerinin dönüşümlü çalışmasının gerekliliği konusunda kamu otoritesinin sorumluluğunu tekrar hatırlatan Korur Fincancı, bölgeye görevlendirilen sağlık emekçilerinin organizasyon yetersizliği nedeniyle karşılaştığı sorunlara değindi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin deprem sonrası ortaya çıkan mekânsal sorunlarına işaret eden Korur Fincancı “Sağlık kurumları depremden etkilenmemesi gereken binalara sahip olmalı. Bunlara ruhsat verenlerin, binaların denetimini yapanların sorumlu olduğunu, hukuki olarak da bu konunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha iletmek isterim” dedi.

Deprem Bölgesine Aşılar İletiliyor Ancak Türkiye Genelindeki Aşılama Faaliyetleri Zarar Görebilir !

TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok büyük zarar gördüğünü aktarırken, depremzede sağlık emekçilerinin yerine bölgede gönüllü hekimlerin yer almasının doğru olduğunu kaydetti. Bölgede aşılama sorunlarına değinen Kırımlı, aşılama ihtiyacının karşılanması için ülke genelindeki aşıların bölgeye iletildiğini ancak bu uygulamanın tüm ülkede aşılama faaliyetlerine zarar verdiğini sözlerine ekledi. Kırımlı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bölgedeki dört temel ihtiyacını vurgularken bunları; bölgede yerinde hizmetin sağlanması, dönüşümlü çalışma koşullarının oluşturulması, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) canlandırılması ve aşı sorununun çözümü olarak sıraladı. 

Temel İhtiyaçlar Hala Karşılanmıyor

TTB AHEK Genel Sekreteri Dr. Sibel Uyan da bültene katılarak koruyucu sağlık hizmetleri açısından bölgede yaşanan sorunları aktardı. Özellikle barınma, su, gıda, ısınma, tuvalet gibi temel ihtiyaçların hâlâ karşılanmadığına değinen Uyan, merkezlerin ve köylerin karşılaştığı sorunların farklılaştığını, çözümlerin de bu farklar dikkate alınarak üretilebileceğini belirtti. TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Gamze Varol da benzer sorunlara işaret ederek bölgedeki sağlık emekçilerinin tükenme noktasına geldiğini ifade etti. Organizasyonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle koruyucu sağlık hizmetlerindeki aksamanın sürdüğünü, bölgenin sağlık hizmeti açısından dezavantajlı durumunun depremle birlikte daha da derinleştiğini aktardı. Birinci basamağın bölge tabanlı kurulumuna ve yönetimine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Varol, geçici barınma yerlerine ruh sağlığı hizmetlerini de kapsayan koruyucu ve çevre sağlığı hizmetlerini de veren birinci basamak hizmetlerinin örgütlenmesini önerdiklerini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Hala Bir Önlem Alınmadı

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Derya Pekbayık da söz alarak bölgede bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına karşın kamu otoritesinin önlemleri hâlâ almadığını ifade etti. Pekbayık, birinci basamağın sağlık hizmetleri açısından öneminin özellikle afet zamanında ortaya çıktığını, ülkede birinci basamağın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Gebe izlemleri ve çocuk aşılarının göç alan yerlerde takip edilmesinin önemine işaret eden Pekbayık, “Özellikle tetanos aşılarına ulaşım konusundaki sorunların giderilmesi gerekir” dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli ise bölgedeki tetanos aşılamalarındaki sorunlara değinerek alanda bu konuyla ilgili sorunların çözümüne çalıştıklarını vurguladı. Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin Adıyaman’dan; Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yıldız Gaziantep’ten; Dr. Ozan Dede Adana’dan; Ahmet Suntur, Hatay’dan bilgi aktardı. (BSHA-Bilim Ve Sağlık Haber Ajansı)

Kaynak: sağlık haberi

Para Fonu
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos